Teslimat ve İade

TESLİMAT ve İADE SÜRECİNE YÖNELİK ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

MADDE 1- KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formunun amacı Alıcıyı, Alıcı ve Satıcı arasında kurulacak sözleşme hakkında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince önceden bilgilendirmektir. İşbu Form kapsamında satışı söz konusu olan Online Soru Çözüm Paketi, alıcıya satış yapılırken belirtilen süre kadar (örneğin 6 ay) soru sorma hakkı tanır.

 

MADDE 2- SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: Argelabs Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adresi: Kocaeli Üniversitesi Teknopark Yeniköy 41275 Başiskele

MERSİS No: 0074051342800015

Email: info@argelabs.com.tr

Web Sitesi: https://flowi.net/soru-cozum-sistemi/

 

MADDE 3- ÜRÜN BİLGİLERİ

https://flowi.net/soru-cozum-sistemi/ internet sitesinde ve Flowi uygulamasında satışa sunulan Soru Çözüm Paketleri işbu Form kapsamında “Online Ürünü” ifade etmektedir. Online Ürün, sadece Dijital Uygulamaya belirli bir süreliğine abonelikten oluşmaktadır. Online ürün, kullanıcıya online ortamda çözemediği soruların çözümlerine ulaşma imkanı sunmaktadır. Satın alma işlemi sırasında ürüne ve  ücrete ilişkin bilgiler kullanıcıya gösterilecektir.

Ödemenin gerçekleşmesinden itibaren 48 saat içerisinde hesabın kullanıma açılabilmesi için gerekli kullanıcı adı ve şifre Kullanıcıya/Alıcıya SMS ve/veya E-Posta ile iletilecektir. Kullanıcı adı ve şifrenin iletildiği tarih teslim tarihi olarak kabul edilecektir.

E-Fatura Alıcının E-posta adresine teslim edilecektir.

Dijital Ürüne internet üzerinden erişim sağlanması mümkün olup, bulunulan yerdeki internet hızı, kullanılmakta olan elektronik cihazın teknik özellikleri, üründen etkin ve verimli yararlanılmasını etkileyebilecektir. Bu nedenle Alıcı/Kullanıcının, Online Üründen en iyi şekilde yararlanabilmesi için yeterli hızda bir internet bağlantısına ve bağlantıyı destekleyen donanıma sahip bir elektronik cihaza sahip olması gerekmektedir.

Online üründen yararlanmak yüksek data transferini gerektirebilir. Kullanıcının internet servis sağlayıcısının ücretlendirmeleri Satıcının sorumluluğunda değildir.

 

MADDE 4- ÖDEME YÖNTEMLERİ

Ödeme kredi kartı, banka kartı veya sanal kart kullanılarak veya havale/EFT yolu ile gerçekleştirilebilir.

Kredi kartı ile ödeme yapılması halinde ürün bedeli, yetkili elektronik ödeme sağlayıcı kuruluş tarafından tahsil edilmektedir. Banka kartı/sanal kart ödemelerinde ödeme ekranında “3D secure ile ödemek

istiyorum” seçeneği işaretlenip, ödeme işlemine devam edilebilmektedir.

Havale/EFT yolu ile ödemelerde, hesap bilgileri https://flowi.net/soru-cozum-sistemi/ internet sitesindeki iletişim formu üzerinden veya info@argelabs.com.tr adresine gönderilecek talep üzerine Alıcıya iletilecektir. Havale/EFT yolu ile ödeme sırasında “Flowi Üyelik Paketi” açıklamasının yazılması gereklidir. Bu ödeme yönteminin seçilmesi halinde, ödeme sağlayıcı kuruluşlar tarafından ilgili ödeme için havale veya EFT masrafları Alıcıya yansıtılabilir. Böyle bir durumda, Satıcının ilgili havale veya EFT masraflarından sorumluluğu yoktur.

Ödeme sırasında Alıcı tarafından yapılabilecek hatalar nedeniyle ödemede çıkabilecek aksaklıklardan Satıcı sorumlu değildir. İnternet üzerinden kredi kartı ile yapılan ödemelerin bedelleri Alıcının kredi kartından otomatik olarak çekilir.

Ödemenin Havale/EFT ile yapılması halinde, kullanıcı adı ve şifre bedelin hesaba geçmesinin ardından gönderilir.

Satıcı, ücret uygulamasında değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

 

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER

Satış, Alıcının işbu Ön Bilgilendirme Formunu okuyarak onaylaması ve ardından ödemeyi gerçekleştirmesi üzerine tamamlanmış olur. Alıcı, siparişin onaylanmasıyla birlikte ödeme yapma yükümlülüğünün doğacağı hususunda bilgi sahibidir. Satın alınan Dijital Ürüne ilişkin kullanıcı adı ve şifre işbu Formda belirtilen sürede SMS ve/veya E-Posta ile gönderilir.

Alıcının ve Kullanıcının farklılık arz ettiği durumlarda, Alıcı, Kullanıcıya ait bilgileri tam ve eksiksiz olarak girmekle yükümlü olduğunu, bilgilerin hatalı veya eksik girilmesi nedeniyle Ürünün kullanılamaması halinde Satıcının sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

Alıcı ayrıca Kullanıcıya ait kişisel verileri hukuka uygun olarak elde ettiğini, Satıcıyla paylaşma yetkisinin bulunduğunu, kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca gerekli aydınlatmanın yapıldığını ve rıza beyanlarının alındığını, bu husustaki tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul etmektedir.

Online Ürün, Kullanıcının kullanımına açıldıktan sonra, Alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığının tespiti nedeniyle sözleşme konusu bedelin ilgili banka tarafından Satıcıya ödenmemesi halinde Satıcının sözleşmeyi sona erdirme hakkı bulunmaktadır.

Satıcı, mücbir sebepler nedeniyle sözleşmeye konu Online Ürünü süresinde Alıcının kullanımına sunamaz ise, Alıcı sözleşmenin iptal edilmesini veya Online Ürünün kullanıma açılmasının mücbir sebep ortadan kalkana kadar ertelenmesini talep edebilir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmasının ardından tüm koşulları ile geçerlilik kazanır. Alıcı, tüm talep, şikayet ve önerilerini info@argelabs.com.tr adresine gönderebilir.

 

MADDE 6- CAYMA HAKKI

Alıcı, 7 (yedi) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için “Dijital Ürün kapsamında herhangi bir kullanımın gerçekleşmemiş olması” gerekmektedir. Cayma hakkı süresi, kullanıcı adı ve şifrenin gönderildiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

Cayma hakkı bildiriminin, süresi içinde, Satıcıya ait info@argelabs.com.tr  e-mail adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihte Dijital Ürünü kullanıma kapatacaktır.

Ücret iadesinin ilgili bankadan kaynaklanan sebeplerle Alıcının hesabına geç yansıması halinde Satıcının sorumluluğu bulunmamaktadır.

Alıcı cayma hakkını yukarıdaki maddelerde belirtilen süre ve usuller dâhilinde kullanacak olup, aksi halde cayma hakkını kaybedecektir.

 

MADDE 7- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Satıcı, işbu Form kapsamındaki kişisel verileri sadece Online Ürünün sunulması amacına ve KVKK’ya uygun olarak işleyecektir.

 

MADDE 8- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Alıcı, Mesafeli Satış Sözleşmesinin uygulanması sebebiyle doğan uyuşmazlıklarla ilgili başvurularını Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine yapabilir. Bu başvurular için Satıcının yerleşim yeri olan Kocaeli’deki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.